Wat weten we over het Q10 absorptiemechanisme en wateroplosbare Q10? Wat gebeurt er echt in onze dunne darmen? Zodra we dit goed begrijpen, zien we dat het wateroplosbaar maken van de vetoplosbare Q10 essentieel is.

Pas na absorptie kan Q10 bijdragen aan

picture1 1

Q10 wordt natuurlijk geproduceerd door het lichaam, maar de hoeveelheid daalt naarmate je ouder wordt 😞

Q10 gehalte in onze organen daalt met de leeftijd
Het gehalte van Q10 in onze organen daalt met de leeftijd (Littarru Lambrechts 2011)

Q10 kan worden ingenomen als een voedingssupplement, maar het wordt niet goed geabsorbeerd 😞

Contents

Het absorptiemechanisme van vetoplosbare voedingsstoffen

De lichaams processen die nodig zijn voor de absorptie van mondeling ingenomen vetoplosbare nutriënten zijn als volgt:

  1. onderverdeling in gemengde micellen
  2. opname in darm cellen
  3. integratie in chylomicronen en afscheiding in de lymfe voor transport naar de doelorganen
Absorptie mechanisme van lipofiele voedingsstoffen en Q10
Absorptie mechanisme van vetoplosbare voedingsstoffen en Q10 (foto van Martelli A; et al 2020)

De eerste stap in de absorptie van Q10 in onze dunne darm is de emulgering en de vorming van “gemengde micellen” tesamen met andere vetoplosbare stoffen komende van onze maaltijd. Dit wordt mogelijk gemaakt door gal- en pancreas secreties in de dunne darm. Het uiteindelijke absorptierendement is dosisafhankelijk en vindt plaats via een diffusieproces. Hoe vetoplosbare moleculen exact het membraan van de dunne darm cellen passeren, is nog een kwestie van onderzoek.

Het mechanisme van de absorptie van vetoplosbare voedingsstoffen en Q10

Q10 is een in vet oplosbare voedingsstof. Alvoor de opname in de darmcellen, moeten lipide voedingsstoffen een diffusiebarrière passeren in de darm, de stationaire waterlaag. Dit is de waterlaag direct grenzend aan het slijmvlies van de darmcellen. En daar is de darmstroom in wezen nul. De stationaire waterlaag is snelheidsbeperkend voor opname van lipiden van uit de micel-oplossing naar de darmcellen toe.

Ons lichaam absorbeert korte en middellange-keten vetzuren gemakkelijk zonder tussenkomsten van micellen. Echter, hoe meer vetoplosbaar de voedingsstoffen des te kritischer om de galzuren te helpen in de vorming van micellen.

Het mechanisme van absorptie van vetoplosbare voedingsstoffen en Q10
Vetoplosbare nutrienten die de stationaire waterlaag barrière in onze dunne darme passeren

Q10 heeft echter de langste ketenlengte van de gekende vetoplosbare voedingsstoffen. Als gevolg daarvan is het zeer slecht in water oplosbaar. Onze darmen absorberen slechts 3-10 % van reguliere Q10. Q10 heeft hulp nodig om opgenomen te worden.

De meest logische en beste manier om dit te doen is het verhogen van de wateroplosbaarheid van de vetoplosbare stof (Q10). Galzuren werken samen in synergie met wateroplosbare Q10 voor betere absorptie.

Gepubliceerde studies tonen het eenvoudige concept aan dat een optimale Q10 absorptie een “verdunnings”-effect nodig heeft. Anders gezegd, het zoveel mogelijk uitspreiden van Q10 over het darm epitheel.

Verdeelde dosering van Q10 verspreid over een dag heeft een hogere absorptie dan een éénmalige inname . Q10 aangerrijkte olijfolie heeft 2-3 keer hogere absorptie tov Q10 in softgel.

Klinische studies betreffende Q10 absorptie and wateroplosbare Q10

Er zijn tal van single dose studies, op lege maag, die aantonen dat Q10 in een water oplosbare vorm een hogere absorptie curve heeft dan de gewone Q10 in een softgel olie matrix.

Super gemicelliseerde Q10 passeert snel de stationaire waterlaag, de basis voor een hoge absorptie
Super gemicelleerde Q10 passeert de stationaire waterlaag snel. Dit is de basis voor een hoge absorptie

Uit een recente studie van professor Pravst in Slovenië bleek dat de biologische opname van wateroplosbare Q10 een factor 2,4 hoger is tov vs gewone poeder Q10. In de zelfde studie kon ubiquinol in softgel geen significante toename laten zien. Deze studie was een single-center, gerandomiseerde, drie-periode, crossover interventie studie. De onderzoekers gebruikten éénmalige dosis inname van 100 mg Q10 in een gezonde oudere populatie. Daarna vergeleken ze wateroplosbare Q10- en ubiquinol capsules met traditonale bulkpoeder Q10-capsules. Interessant is dat Q10 grotendeels in het bloed werd aangetroffen als ubiquinol, zelfs als het als Q10 ingenomen werd (Pravst 2020).

Een Japanse gerandomiseerde gecontroleerde studie vergeleek de absorptie van een in water oplosbare ubiquinol-Q10-poeder met een traditionele ubiquinol softgel na eenmalige supplementatie. De onderzoekers, waaronder een senior Kaneka-wetenschapper, ontdekten dat de oplosbaar gemaakte versie een hogere Q10-absorptie had die dicht bij de factor 300% lag vergeleken met de softgelcapsule. Het oplosbaar gemaakte ubiquinol-Q10 kan effectief ingenomen worden onder nuchtere omstandigheden. (Uchida 2014)

crop 0 0 464 463 0 JAPAN PREVENTIVE MEDICINE ShiroQ vs Qh softcaps
Wateroplosbare ubiquinol-Q10 heeft een ongeveer 3 keer hogere absorptie dan de klassieke ubiquinol-Q10 capsules (Japan Preventive Medicine)

Professor Miles van de Cincinnati Medical Center Universiteit in Amerika heeft de hoogste plasma Q10 waarden gerapporteerd die ooit gemeld zijn in de vakliteratuur tot nu toe. De niveaus waren 10,7 μmol Q10/mL. Het onderzoeksteam bereikte dit met behulp van een vloeibare wateroplosbare ubiquinol-Q10 formulering (Miles 2006).

Een ander recent onderzoek in Japan vond dat meer dan 40% van voedingssupplementen op de markt niet zo effectief zijn als er beweert wordt. Dit was het besluit van de onderzoekers van het National Consumer Affairs Center (NCAC) van Japan na het testen van 100 producten. 40% van de onderzochte supplementen konden niet binnen de gestelde termijnen in water oplossen. De resultaten van deze oplosbaarheid test suggereerde dat consumenten mogelijks niet de juiste hoeveelheid voedingsstoffen opnemen zoals geadverteerd is op de verpakkingen.

De heer Raj Chopra, CEO van Tishcon Corporation in Amerika, is een toonaangevende autoriteit op het gebied van Q10-opname. Hij doceerde industriële farmacie aan de Columbia University in New York. Mr. Chopra is een van de meest geciteerde auteurs met betrekking tot coenzyme Q10 absorptie. Zijn bedrijf is de marktleider in 100% water oplosbare, verbeterde biologisch opneembare beschikbaarheid en klinisch geteste Q10 & ubiquinol supplementen.

Wateroplosbare Q10 is superieur opneembare tov conventionele supplementen zoals Q10 in softgel
Gemiddelde plasma Q10 absorptie waarden na mondeling inname (Chopra 1998)

Ook goed om weten is dat absorptie van Q10-supplementen verbeterd worden door ze te nemen tijdens of na een maaltijd (Takahashi 2020).

Q10 absorptie mechanisme en wateroplosbare Q10 samengevat

De sleutel tot effectieve Q10 inname is de verbetering van de biologische absorptie. Inzicht in het Q10-absorptiemechanisme toont duidelijk het belang aan van wateroplosbare Q10. De superieure absorptie ten opzichte van de gekende Q10 softgel en versus de traditionale kristallijne Q10-poedercapsules kan niet worden ontkend.

Wateroplosbare Q10 wordt snel en betrouwbaar door het lichaam opgenomen, ongeacht de doseringsvorm of de innametijd.

Goedkope Q10 supplementen bieden mogelijk niet de beste opname in ons lichaam. Amerikaans onderzoek vond dat consumenten bereid zijn om meer te betalen voor supplementen met verbeterde biologische opname.

Derde generatie Q10 formuleringen voor verbeterde absorptie zijn nu beschikbaar vanuit Japan. Deze vol-plantaardige Q10-formuleringen beloven een snellere oplossing in water zonder te roeren en een superieure stabiliteit in oplossing.

©2020 2Q2Q. Alle rechten voorbehouden.